Byggene

På Drangedal bygdetun er det 20 bygg, hvorav 19 av disse er historiske bygninger som stiler seg fra 1700-1900 tallet. Dette er bygninger med mange ulike byggestiler og ulike funksjoner. Bygningene skulle representere hele kommunen. Det ble derfor bygd opp en storgård, en heigård og en husmannsplass, i tillegg til andre hus som hørte til gårdene. På bygdetunet finner vi derfor også fjøs, stall, setre, stabbur, smie, badstue, mølle og sagbruk med mer.

Her finner du en oversikt over våre bygninger, i alfabetisk rekkefølge.

 

Badstue fra Bergane

Dette er en badstue fra gården Bergane i Tørdal bygget ca. 1850. Opprinnelig ble badstue bygget for å ta badstubad […]

Les mer

Berås-stua

Stue fra husmannsplassen Berås på Lensegrav i Kjosen. Eksakt byggeår er litt uklart, men huset stammer fra midten av 1700-tallet. Det bodde mennesker her til litt ut på 1900-tallet. Etter at de siste fastboende flyttet, ble bygningen benyttet som seter.

Les mer

Fjøs fra Berås

Dette fjøset ble flyttet til Bygdetunet i 1964, sammen med tre andre bygninger fra Berås. Fjøset inneholder rom til sau […]

Les mer

Høybu fra Myra

Høybu fra heigården Myra, sør for Jysereid, fra rundt 1850. Det sto mange slike høybuer ved utslåttene (slått utenfor inngjerdet […]

Les mer

Kvennhus fra Høidalen

Kvennhus (bekkekvern) fra gården Høidalen (øst for Sætre) i Kjosen. Kvennhuset ble bygget ca. 1900 og flyttet til bygdetunet i […]

Les mer

Låve fra Berås

Låven er fra husmannsplassen Berås under Lensegrav i Kjosen og ble bygget i ca. 1850.

Les mer

Myrabygningen

Bolighus (innhus) fra heigården Myra sør for Jysereid. Bygningen ble oppført ca. 1800 og var med sine to etasjer et […]

Les mer

Prestegårdslåven

Prestegårdslåven ble oppført på prestegården i Prestestranda rundt 1770.

Les mer

Rødbygningen

Typisk eksempel på en Drangedalsgård fra slutten av 1700-tallet og til et stykke inn på 1800-tallet.

Les mer

Seterbu fra Lauve

Seterbu fra setra Lauve på Nås i Kjosen, bygget rundt 1870.

Les mer

Skaustue fra Gamleseter

Skaustua fra Gamleseter på Tveit i Kjosen, og stammer fra ca. 1900. I skaustua (skogstue, også kalt koie, kjøyte og […]

Les mer

Smie fra Høidalen

Smie fra gården Høidalen (øst for Sætre) i Kjosen, oppført i 1817.

Les mer

Sommerfjøs fra Bergane

Sommerfjøs fra gården Bergane i Tørdal. Reist rundt 1850.

Les mer

Stabbur fra Berås

Bu fra husmannsplassen Berås på Lensegrav i Kjosen. Oppført i 1850.

Les mer

Stabbur fra Myra

Stabbur (stolbu) fra heigården Myra ved Jysereid. Det ble bygget ca. 1820. Bygningen ble flyttet til bygdetunet i 1965 og […]

Les mer

Stabbur fra Sannes

Stabbur fra gården Sannes, reist på 1700-tallet.

Les mer

Stall fra Tveit

Skogsstall fra Nedre Grunnvann på Tveit i Kjosen. Byggeår ca. 1900. Her var det plass til flere hester, som ble […]

Les mer

Utedo fra Lohne

Dette er en utedo fra Lohne, bygget rundt 1910.

Les mer

Utedo fra Ytre Vefall

Dette er en utedo fra Ytre Vefall. Slike doer var vanlige på gårdene før man fikk innlagt vannklosett. I byggeskikkens […]

Les mer