Skaustue fra Gamleseter

Skaustua fra Gamleseter på Tveit i Kjosen, og stammer fra ca. 1900.

I skaustua (skogstue, også kalt koie, kjøyte og bu) lå tømmerhoggere og “hestekarane” ofte hele vinteren under større tømmerdrifter. Det var da gjerne trangt om plassen når flere skulle lage mat og tørke klær og hesteseler rundt det samme ildstedet. Skaustua har et loft der høy kunne legges inn gjennom en luke fra utsiden, og slik isolere for rommet under, på vinteren.

Dette var et husvære som var oppsatt for å gi nattely til skogsarbeidere i driftssesongen, som varte fra høst til vår. Det var vanlig å kategorisere koiene etter byggematerialene som var brukt og etter måtene de ble oppvarmet på.

Lenge var det slik at skogstua ble bygd av skogsarbeiderne sjøl, før de startet hogstene om høsten. Denne byggingen var ikke betalt arbeid, skogsarbeidernes tømmermannsferdigheter var sjelden avanserte og trevirket skogeieren tillot dem å bruke var sjelden av høy kvalitet og salgsverdi. Derfor var boforholdene for skogsarbeiderne lenge svært primitive.

Det var ofte slik at både folk og hester led vondt under skogsdriften. I 1915 kom det derfor en lov som gav anledning til å pålegge skogeierne at tømmerkoier som ble brukt som innkvarteringssteder under kommersiell skogsdrift. skulle «være forsynet med sovebrisk, kokeovn og forbindingssaker til nødhjælp».

Denne skaustua ble flyttet til bygdetunet i 1970 og var en gave fra Stian St. Tveit