Drangedal bygdetunlag

Drangedal bygdetun – frivilligstyrt museum

Drangedal bygdetun forvaltes av Drangedal bygdetunlag. Drangedal bygdetunlag er en frivillig lag/forening med et styre bestående av 5 valgte medlemmer. Årsmøtet er bygdetunlagets øverste organ.

Styret består av:
Hans Magne Gautefall (leder)- tlf. 916 23 402
Åge Vrålstad
John Bustrak
Thor Olav Holte
Liv Marit Tørnes

Daglig leder: epost: drangedal.bygdetun@outlook.com

Lyst til å bli med på laget?

Hvis du ønsker å bli medlem av bygdetunlaget (200 kr/år), kan dette gjøres til Drangedal bygdetunlag, Heireks vei 4, 3750 Drangedal, kontonr. 2635.20.02681. Merk med navn og medlemskontingent.
Du må gjerne også vippse oss til: 532257 og merke med Medlemskontingent.