Kvennhus fra Høidalen

Kvennhus (bekkekvern) fra gården Høidalen (øst for Sætre) i Kjosen. Kvennhuset ble bygget ca. 1900 og flyttet til bygdetunet i 1981. Kvennhuset var en gave fra Halvor Høidalen.

Et kvennhus er en bekkekvern, eller bekkemølle, dvs et bittelite tømmerhus bygd for å male (knuse) korn til mel. Bekkekverner måtte plasseres i direkte tilknytning til et vannfall, en liten foss eller stryk. Ofte plasseres kvernhuset på steiner over bekken, eller den lille elva, eller over et mindre sideløp av en større elv.

Kvernkallen er akslingen som blir drevet rundt av vannføringen, og består av en loddrettstående trestokk – grovere nede enn oppe – som er festet i bunnen av kvernhuset. Øvre enden når opp gjennom golvet i kvernhuset. Nederst på stokken er innfelt skovler som vannstrålen fra vannrenna rettes inn mot slik at kvernkallen roterer.

Selve kverna består av to kvernsteiner, en over- og en understein, montert i en benk. Understeinen er fast montert i benken, oversteinen løftes en smule opp og settes i rotasjon direkte forbundet med kvernkallen som er montert på en loddrett aksel rett under kverna. Mellom disse males kornet til mel.

Bekkekverna ble gjerne benyttet om høsten og våren, det gjaldt å passe tida når det var vann.

Kverner til å male korn har vært viktige tekniske innretninger i hverdagslivets historie, så lenge det har vært dyrket korn. Kvennhuset var en naturlig del av mange gårder, da det var viktig å være mest mulig selvhjulpne.