Badstue fra Bergane

Dette er en badstue fra gården Bergane i Tørdal bygget ca. 1850.
Opprinnelig ble badstue bygget for å ta badstubad i. Det ble da slått vann på de varme steinene i grua, som ble til damp. Langs veggene var det bygd benker, paller/hjeller, til å sitte på. Menn og kvinner badet gjerne sammen, og av den grunn agiterte kirken sterkt imot badstue. På 1500-tallet begynte skikken med å ta badstubad å avta, i stedet fikk badstuen en ny funksjon som tørkehus for korn og lin. Da badstuen ble omgjort til tørkehus, ble innredningen i hovedsak bevart, men det ble gjerne bygd flere benker over hverandre, i tillegg ble benkene gjort noe bredere og utstyrt med karmer.

Badstua var et hus for bruk av åpen ild, og den lå derfor gjerne for seg selv i utkanten av tunet; dette på grunn av brannfaren.

Badstua ble flyttet til bygdetunet i 1963, som bygdetunets første bygning og ble gitt i gave fra Knut Bergane.