Om oss

Drangedal bygdetun er et av Norges flotteste bygdetun, idyllisk plassert i skogkanten, inntil vakre Motjenn og 19 historiske bygninger fra hele Drangedal.

Drangedal bygdetun er et åpent og typisk friluftsmuseum med ulike historiske bygninger spredt rundt på et 20 mål naturskjønt område. Alle bygninger er flyttet til bygdetunet fra ulike steder i Drangedal. Her finner du gårdstun med våningshus, låver, fjøs og stabbur, i tillegg til husmannsplass, smie, stall, kvernhus, skolestue mm.

På bygdetunet finner du en stor samling med ulike gjenstander fra diverse bruksområder og tidsepoker. Dette er typiske bruksgjenstander, redskap og utstyr benyttet i hjem eller på arbeid, inventar og møbler, komplett tannlege- og legekontor, i tillegg til båter, kjøretøy og mye mer. Mer om vår gjenstandssamling her

I en av bygningene (Rødbygningen) er det også etablert en typisk tidlig 1900-talls landhandel (Bygdetunet butikk & kaffestue). Denne kombineres med sesongåpen kafé. På området finner du også en bygdehage med en mengde ulike urter og vekster etablert som en grønn møteplass. Denne benyttes bl.a. i formidling av dyrkings- og matkultur.

Drangedal bygdetun er i tillegg en arena for ulike arrangementer og aktiviteter som festivaler, markedsdager, konserter, historiske spel mm. Det er også mulig å leie bygninger og areal (bl.a. sceneområde med laftet utescene) til arrangementer eller private sammenkomster. Oversikt over våre arrangementer

Gåtur på bygdetunet kan i seg selv være et mål, men bygdetunet er i tillegg omkranset av skog med heier, et tjern og etablert løypenett (2 km er lysløyper). Deler av løype- og stinettet er universelt utformet og godt tilrettelagt. Mer om turområdet her

Drangedal bygdetun er drevet av Drangedal bygdetunlag (les mer)

Følg oss på sosiale medier

Du finner oss på Facebook og Instagram. Det er arenaer for mer “daglig” kontakt og direkte kommunikasjon enn våre hjemmesider. Her er et svar aldri langt unna.

Følg oss på Facebook Følg oss på Instagram