Stall fra Tveit

Skogsstall fra Nedre Grunnvann på Tveit i Kjosen. Byggeår ca. 1900. Her var det plass til flere hester, som ble brukt under tømmerhogst på vinteren.

Stallen ble flyttet til bygdetunet i 1970 og var en gave fra Per L. Tveit.

Hesten, som ble brukt til lunning (samling av nyhogd tømmer i velordnede hauger) og kjøring, var en viktig bidragsyter i arbeidslivet i tømmerskogen inntil de ble avløst av traktorene på 1950- og 60-tallet.

Trekkdyra måtte, i større grad enn mennene som var med på tømmerdriftene, tåle primitive forhold. Ofte måtte hestene tilbringe nettene utendørs, tjoret under ei gran der baret beskyttet høytappen mot snøfall. I øvrige tilfeller fungerte en barstall som ly mot snø og vinterkulde. Denne ble reist inntil koieveggen eller et tre i nærheten av koia. Dette gav imidlertid begrenset vern i et tøft vinterklima. I kuldeperioder hendte derfor at kjørekarene fant det nødvendig å stå opp utpå natta og gå litt med hesten, slik at den kom i bevegelse og dermed fikk litt varme i kroppen.

Skikkelige staller skal ha vært et forholdsvis seint fenomen i tømmerskogen, og ble ikke vanlig før etter 1900.