Gjenstander

Gjenstandene våre – på museum lokalt og på Digitalt museum globalt

I bygdetunets samlinger finnes en mengde ulike gjenstander fra ulike tider og bruksområder. Alle har vært produsert i eller vært i bruk i Drangedal. Her finner du en oversikt over ulike kategorier våre gjenstander kan organiseres innenfor. De fleste gjenstander er utstilt i et riktig miljø, med de bygninger som finnes på bygdetunet. Noen gjenstander finner du også i våre utstillinger i vårt utstillingsbygg “Nystue”.

Fra våren 2022 er Drangedal bygdetun med i Soga – nettverk for frivilligstyrte museum.

Gjennom dette nettverket har Drangedal bygdetun  kommet i gang med digital registrering. Vi bruker registreringsverktøyet og samlingsdatabasen Primus

Det meste av bygdetunets store gjenstandssamling er tidligere registrert manuelt, og det er et langsiktig prosjekt å digitalisere hele samlingen.

Etter hvert som gjenstander blir registrert blir de tilgjengelige i den åpne publikumsløsningen Digitalt Museum. Du kan følge med etter hvert som Drangedal bygdetuns gjenstander blir publisert her på Digitalt Museum

Jordbruk og gårdsdrift

Utstyr og verktøy brukt til jordbruk og gårdsdrift. Les mer..
x

Jordbruk og gårdsdrift

Drangedal bygdetun har en forholdsvis stor samling av ulike typer verktøy og utstyr benyttet til drift på gården, fra både før og etter mekaniseringen av jordbruket.

Bøker

Drangedal bygdetun har en samling bestående av både av fag- og skjønnlitteratur. Les mer..
x

Bøker

Bygdetunet har bl.a. en boksamling som har tilhørt Lone krets i Tørdal. Denne samlingen ble startet i 1908 og fungerte som et lokalt folkebibliotek i kretsen. Bygdetunet har mottatt en del øvrige samlinger, i tillegg til bøker av lokalhistorisk karakter som er produsert av Drangedal bygdetun.

Klær og sko

På Drangedal bygdetun finnes en mengde ulike tekstiler samlet fra hele Drangedal. Les mer..
x

Klær og sko

Det meste av tekstiler samlet på bygdetunet er klær etter kvinner. En grunn til dette, er at mye av det arbeidstøy mannfolk brukte, ble så slitt at det ble kastet. Det er samlet både arbeidstøy og penklær med sko fra perioden 1700- og 1800-tallet.

Hus og hjem

På bygdetunet er det samlet hus og gjenstander fra ulike tider og ulike miljø i Drangedal. Les mer
x

Hus og hjem

På Drangedal bygdetun finner du enkle husmannsplasser og mer herskapelige bygninger, som viser hva slags omgivelser ulike mennesker fra ulike posisjoner i samfunnet og til ulike tider levde i. I tillegg til bygninger har vi møbler og pyntegjenstander, leker, kjøkkenutstyr og husholdningsartikler med mer, som illustrerer noe av dette.

Skogbruk

Her finnes en anselig mengde gjenstander som har vært brukt i skogsdrift. Les mer..
x

Skogbruk

Drangedal er en typisk skogkommune. Derfor ble Drangedal bygdetun rundt etablering av bygdetunet av Telemark fylkeskommune gitt et spesielt ansvar for å ta vare på og formidle historie og kulturminner knyttet til skogbruk. Gjennom tilgang til mye skog, har det vært omfattende drift i skogene her. Det er naturlig at Drangedal bygdetun derfor har samlet mange gjenstander som har vært i bruk i arbeid i skogen. Her finnes utstyr benyttet både før og etter mekaniseringen av skogdriften rundt 1950.

Tradisjonskunst og håndverk

I våre samlinger finnes en del gjenstander, redskaper og plagg som ble produsert hjemme. Les mer..
x

Tradisjonskunst og håndverk

Vi har over tid samlet på en mengde produkter innenfor kategoriene tradisjonskunst og håndverk og som har blitt produsert rundt om i husa og på gårdene i Drangedal. Dette er ulike former for husflid som veving, strikking, søm, treskjæring og smikunst, i tillegg til rosemaling og bunadssøm. Det som ble produsert ble enten benyttet til eget bruk, solgt eller byttet i andre varer.

 

Skolehistorie

Vi har en komplett skolestue fra første halvdel av 1900-tallet. Les mer..
x

Skolehistorie

I Myrabygningen er det montert et skolerom slik den kan ha sett ut rundt år 1900. Mye av interiøret og skolemateriellet er hentet fra Jysereid skole.

Kjøretøy og transportmidler

Bygdetunet har både motoriserte kjøretøy og andre typer transportmidler. Les mer..
x

Kjøretøy og transportmidler

I vår samling vil du finne følgende:
*1 Buss. Denne er bygget over et Volvo chassis (1960 modell), av Bjørges karosserifabrikk. Bussen ble benyttet til personstransport og gods, herunder frakting av melk (populært kalt mjælkeruta)
*1 TT-Ford (1922 modell)
*1 Ferguson Gråtass med halvbelter
*2 båter, hhv. 1 soppepram (denne samlet og slepte tømmer) og 1 motorisert slepebåt for sleping av tømmer
*Sleder og kjelker
*Karjol og triller

 

Helse

Du finner et komplett legekontor og tannlegekontor hos oss. Les mer..
x

Helse

*Legekontor tidligere tilhørende distriktslege Karl Grova. Grova drev praksis i Drangedal i 2 perioder, hhv. under 2. verdenskrig og fra 1965 til 1975.
*Tannlegekontor etter tannlege Oddlaug Larsen. Larsen var tannlege i Drangedal på 1950-tallet.

Disse kontorene er utstilt i vårt utstillingsbygg Nystue.

Handel og kontor

Bankkontor, prestekontor og ligningskontor. Les mer..
x

Handel og kontor

*Prestekontor etter prost Aasulv Lande. Lande var prost i Bamble, prest i Drangedal fra 1950-tallet frem til 1963.
*Bankkontor med gjenstander fra 1800-tallet (Drangedals første bank; såkornsbank), frem til samlingens nyeste gjenstand, en datamaskin kjøpt inn av Drangedal sparebank i 1987 (benyttet til ut på 1990-tallet)
*Ligningskontor benyttet på 1960-tallet.