Høybu fra Myra

Høybu fra heigården Myra, sør for Jysereid, fra rundt 1850.

Det sto mange slike høybuer ved utslåttene (slått utenfor inngjerdet eng) før i tiden. Gresset ble slått på utslått og på myrer, tørket på jorda, og deretter hyst (lagret) i høybuer. Høyet ble hentet og brukt til dyrefor i løpet av vinteren. Buene var laftet glissent, slik at det var god lufting. Når snøen kom, ble høyet kjørt hjem med hest og slede – helst på skareføre.

Før denne høybua kom til bygdetunet sto det en annen høybu omtrent på det samme stedet. Denne, som kom fra setra Lauve under Nås, brant ned våren 1988.

Høybua fra Myra ble flyttet til bygdetunet i 1988, og var en gave fra O. og H. Holta i Skien.