Dugnad sesong 2024

På bildet John Bustrak og Gunnar Skarstøl på dugnad på Sagbrukshuset. Foto: Anne Kjendsheim.

Vil du være med på dugnad og hyggelig samvær på bygdetunet?

Et bygdetun er avhengig av dugnadsfolk for å få utført alle oppgaver innen vedlikehold. Vi trenger også dugnadshjelp på arrangementene i løpet av sesongen. Vi inviterer medlemmer og andre venner av bygdetunet til å skrive seg på dugnadslister. Videre følger en «meny» over oppgaver i 2024, denne vil bli løpende oppdatert. Send oss en melding eller ring på tlf 41429609, eller send epost til drangedal.bygdetun@outlook.com, hvis du kan tenke deg å hjelpe til med dugnad på noen av disse oppgavene, både smått og stort hjelper.

 

Vi har faste dugnadskvelder på mandager i mai, juni og august, kl.17:00- kl.19:00. Her er det bare å møte opp som du er, trenger ikke melde deg på. Gjerne i klær som tåler litt dugnadsarbeid – og maling – hvis du ønsker å bli med på årets male-arbeid.

Vi kan tilby hyggelig sosialt samvær med andre dugnadsfolk, og vi har kaffe og litt å bite i . 🙂

 

Årets dugnadsmandager:
Mandag 6. mai
Mandag 13. mai
Mandag 3. juni
Mandag 10. juni
Mandag 17. juni
Mandag 24. juni
Mandag 5. august
Mandag 12. august
Mandag 19. august
Mandag 26. august

 

Årets vedlikeholdsprosjekter:

Lysprosjektet – hjelp til montering

Rødbygningen – vasking, skraping og maling: vi starter vår/tidlig sommer med bakveggen (mot nord) på Rødbygningen.

Ferdigstilling av utstilling i Sagbrukshuset

Ny tram til skaustua

Motjennstien- vedlikehold og rydding av buskas.

Plenklipp

Klargjøring og rydding av uteområde ved sesongstart og sesongslutt.

Klargjøring og rydding av bygningene ved sesongstart og sesongslutt

Kjøkkenhagen- hjelp til luking og vanning

Arrangementer i 2024: 

  1. Drangedalsdagen dag.2 søndag 30. juni
  2. 4 Onsdager på tonet: 3., 10., 17. og 24. juli
  3.  Åpen gård arrangement 25. august- Arrangør Drangedal og Tørdal Bondelag i samarbeid med Drangedal Skogeierlag og Drangedal bygdetunlag
  4. Veteranvogntreffet 1. september
  5. Julemarked 30. november

 

Alt hjelper

Vi er takknemlige for hjelp til både små og store oppgaver – om du blir med en halvtime eller hele dugnadstida er opp til deg. Velkommen til hyggelige samvær, vi avslutter dugnaden med kaffepause.

I tillegg kan det bli satt opp flere tidspunkt for dugnad for de enkelte oppgavene. Dette vil vi annonsere på heimesida og facebook-sida vår.

Bygdetunlaget stiller med en ansvarlig kontaktperson for hver oppgave, som organiserer og sørger for at det nødvendige utstyret er tilgjengelig på dugnadsdager og – kvelder.