Fjøs fra Berås

Dette fjøset ble flyttet til Bygdetunet i 1964, sammen med tre andre bygninger fra Berås.

Fjøset inneholder rom til sau og kyr (kuer), i tillegg til stall til hest under det samme taket. Over taket på romma var det plass til å legge høy. Dette isolerte mot vinterkulda.

Et fjøs (fra «norrønt» fjós, «fe-hus») er en bygning oppført for å gi natte- og vinterly for husdyr. Vanligvis er det storfe (kuer) i et fjøs og småfe (sauer og geiter) i saue- eller geitefjøs, mens hester plasseres i en stall. I dette uthuset (betegnelse på for gårdsbygninger som ikke ble bebodd av folk), var det som nevnt, også stall til hest.

Fjøset kunne enten være en selvstendig bygning eller det kunne være et rom for husdyr i en større driftsbygning på en gård, hvor låve og fjøs holdt til under samme tak. Dette ble mer og mer vanlig fra opplysningstiden med landbruksreformasjonen på slutten av 1700-tallet og videre ut på 1800-tallet.

I det moderne fjøset på 1800-tallet ble møkka sopt ned i ei renne som gikk til møkkakjelleren. Møkka ble tatt ut om våren og spredt på åkrene som gjødsel

Da det etter hvert også ble vanlig med utedo, ble gjerne dette også et lite rom ved siden av fjøsgangen, med nedløp til møkkakjelleren.