Myrabygningen

Bolighus (innhus) fra heigården Myra sør for Jysereid. Bygningen ble oppført ca. 1800 og var med sine to etasjer et forholdsvis stort hus etter datidens standard. Til tider har det bodd opptil tre husholdninger der samtidig.

Gården Myra hadde rundt 8000 mål skog frem til 1880. Eier var da Ola Mikkelsen. Gården ble solgt til Henrik Bjørn i Kragerø, som også var eier av Jysereid. Husets inngangsdør kommer fra Homleid. Den siste som bodde på Myra var Nils Myra. Huset var bebodd frem til ca. 1960.

I bygningens 2. etasje finner du en komplett skolestue med benker, utstyr og inventar samlet fra ulike skoler i Drangedal. Skolestua fremstår som en typisk skolestue fra tidlig 1900-tallet.

Bygningen ble flyttet til Drangedal bygdetun i 1965 og var en gave fra O. og H. Holta i Skien.