Låve fra Berås

Låven er fra husmannsplassen Berås under Lensegrav i Kjosen og ble bygget i ca. 1850.

En låve inneholder låvegang i midten og løe på hver side. Løene ble brukt til lagring av korn og høy som ble brukt til dyrefor på vinteren. Låven var først og fremst rommet hvor man tresket korn (tresking er en prosess der frø og korn skilles fra akset). Huset der man oppbevarte kornnekene etter innhøstingen, der kornstålet ble stablet, ble kalt løa.

I siste del av 1800-tallet ble «enhetslåven» den vanlige formen på norske uthus. Tidligere hadde gårdene mange og relativt små uthusbygninger (en bygning for hver funksjon). Med enhetslåven ble de fleste funksjoner samlet under ett tak i en stor bygning. Typisk for enhetslåven er låvebrua som gjør det mulig å frakte høy til øvre del av bygningen, mens rom for husdyrene (fjøs og stall) er i første etasje over gjødsekjelleren. Overgang til enhetslåve var delvis et resultat at utskiftinger fra klyngetun med teigblanding til enkeltgårder.

Denne låven ble flyttet til Drangedal bygdetun i 1964 sammen med 3 øvrige bygninger fra Berås.