Berås-stua

Stue (bosted) fra husmannsplassen Berås under Lensegrav i Kjosen. Stua stammer fra midten av 1700-tallet. Rundt 1700 bodde Lars Berås og kona Liv Tellusdatter med flere barn på stedet. 1762 bodde Pål Eivindsen og kona Kari Jonsdatter med barna Even og Liv i stua. De siste som bodde på Berås var Olav Andersen og kona Aslaug Gurine Halvorsdatter Skartveit. Minstebarnet Karen Maria ble født på Berås i 1879. De bodde der til litt utpå 1900-tallet.

Etter at de siste fastboende flyttet, ble Berås benyttet som seter.