Museum

Drangedal bygdetun er sannsynligvis et av Norges flotteste bygdetun, idyllisk plassert i skogkanten, med vakre Motjern og 19 historiske bygninger fra hele Drangedal. Dette er et typisk friluftsmuseum, der alle bygninger er flyttet til bygdetunet. Her finner du gårdstun med hovedhus, låver, fjøs og stabbur,  i tillegg til husmannsplasser, smie, stall, mølle mm.

Drangedal, med sin plassering i nedre Telemark, med nærhet til kysten gjennom Kragerøvassdraget, og grense til Agder og Sørlandet, har slik historisk blitt påvirka fra flere geografiske områder med sine særpreg.

Den opprinnelige ideen med bygdetunet, ved etablering i 1962, var å vise en forminskning av bygda, slik den fremstod for 100-200 år siden, da gårdene lå enkeltvis eller i små klynger, og med setre og husmannsplasser gjemt i storskogen.

I tillegg til våre historiske bygninger, er det reist et båthus, grillhytte og nytt administrasjons- og museumsbygg på området. Her finner du faste utstillinger som komplett lege- og tannlegekontor, bankkontor og prestekontor, i tillegg til skogbruksutstilling mm.

Rett innafor porten til bygdetunet finner du statuen Skogsarbeideren, som blei avduka i 2017. Mer om denne statuen kan du lese her: Skogsarbeideren

Drangedal bygdetun er med i det uavhengige museumsnettverket Soga, som du kan lese meir ved å trykke her. 

Plan For Forvaltning Og Formidling Av Drangedal Bygdetun 2021- 2025 kan du lese ved å trykke på linken under:

Plan For Forvaltning Og Formidling Av Drangedal Bygdetun 2021 2025

Våre bygninger

Våre gjenstandssamlinger

Omvisninger