Rødbygningen

Rødbygningen

Gardshus fra Søndre Rød, rett nord for Kroken kirke. Bygningen er sammensatt av to tømre (tømmerbygninger).

Huset er et typisk eksempel på en drangedalsgård fra slutten av 1700-tallet og til langt frem på 1800-tallet.

Det har vært mange eiere av Rød gjennom tidene. Midt på 1700-tallet var Jon Isaksen eier. Olav Sannes skriver i «Drangedal med Tørdal» at han satt opp nye hus på gården.

Bygningen ble benyttet som bolig frem til etter 2. verdenskrig. Etter dette etablerte Kroken samvirkelag sin første butikk her.

Bygningen ble flyttet til Drangedal bygdetun i 1971 og kjøpt av Per O. Fostveit.