I Rødbygningen var Krokens første samvirkelag

Av:Anne Kjendsheim, prosjektleder

Visste du at Krokens første samvirkelag holdt til i Rødbygningen, som i dag står på Drangedal bygdetun? Østre fløy i 1.etasje i Rødbygningen, som var hovedhuset på søndre Rød i Kroken ble leid og ombygd til forretningslokale for samvirkelag etter andre verdenskrig, med oppstart 25. september 1947.

Etablering av samvirkelag i Norge etter krigen
Det ble etablert mange samvirkelag i Norge etter krigen, som en direkte følge av denne.  Samvirkelagene var en type forbrukersamvirke, der forbrukerne er medlemmer i samvirket. Slik er det også i dag, som vi kjenner i Norge gjennom butikkene til NKL (Norsk kooperativ landsforening), nå Coop, med butikker som Prix, Obs! og Extra osv.

Skepsis til samvirkelag i Kroken
Tidligere var det flere butikker i Kroken. Da det ble snakk om å starte et samvirkelag i Kroken var det mange som var skeptiske, fordi de mente det var butikker nok. Den 18. november 1945 ble det holdt et møte om saken.

Det lokale styret for Kroken S-lag jobba den første tida med verving av medlemmer i Kroken. I januar 1946 hadde Samvirkelaget 102 medlemmer. Medlemmene betalte ansvarsinnskudd. En byggekomite ble valgt, og det ble arbeida med å skaffe tomt og lån til bygging. Det kom en del hindringer i veien underveis, så det tok lang tid før planene kunne realiseres.

Men for styremøte 30.desember 1946 forteller protokollen at det forelå tilbud om å leie lokaler på Søgarden Rød inntil laget får bygd eget hus. Omkostningene for endringer som måtte gjøres på bygget for å kunne ha handel der ble beregna til 1500 kr. Det var ikke penger til nybygg, men det var viktig at butikken lå nærme jernbanestasjonen, siden varene kom med den. Brødsjø stasjon ligger like ved.

I mars 1947 kom oppussing av lokalene på Søgarden Rød i gang. Tak og vegger males en gang, dører og vinduer to ganger. Drangedal og Tørdal Sparebank innvilger lån til innredning av butikken.

Butikken var i nedre østre fløy. Vi kan se spor etter inngangen i bygningen i hjørnet ved kortveggen i stua.  Dette var Krokens første samvirkelag, med oppstart av drifta 25. september 1947, og med drift fram til St. Hansaften 1952.

Ny butikk ved Brødsjø stasjon
I november 1948 ble det satt i gang planlegging av forretningslokale på område leid av NSB i nordre del av stasjonsområdet på Brødsjø stasjon. Tømmeret til nybygget ved Brødsjø stasjon ble hogd ved Ormtjenna i Fostveitskogen, kjørt til Moen for kapping, og videre til Vellene-saga for skjæring. Hogginga starta i november 1949. Det meste av tømmerdrifta ble utført på dugnad.

Det var ikke lett å få bygd en ny forretning, i ei tid med strenge byggerestriksjoner. Men i september 1951 forelå byggetillatelsen, og sjølve bygginga på den nye tomta ved stasjonen kunne starte. Våren 1952 ble det bestemt dugnad på fredag og lørdag med steinfylling og planering rundt nybygget. Det kjøpes kjøleskap til den nye butikken.

  1. juni 1952 flytta Kroken Samvirkelag inn i egen forretningsgård og åpnet i nye moderne lokaler dagen etterpå. Flyttinga foregikk hurtig og greit og ble foretatt av styret og noen andre medlemmer som viste velvilje for laget ved å møte opp med 1 lastebil og fire hester.

I 1953 søker styret NSB om tillatelse til å sette opp ei lager- og vedbu. Denne sto ferdig i juli 1954. 20. oktober 1955 ble det bygd egen garasje.

I 1956 ble det satt i drift nybygd fryseboksanlegg på 98 bokser. Ved årsskiftet var halvparten utleid. Årlig leie var 50 kr for 100 liters boks, og 30 kr for 60 liters. I 1956 ble forretningsbygget planlagt utvida for å få bedre plass til manufakturvarene.

Olav Holte overtok som bestyrer av S-laget i februar 1957, og hadde stillingen til 1980.

1960-åra var en virkelig god tid å drive butikk. Da kom det disker og kjøleutstyr og det ble oppretta varerute fra Skien tre ganger i uka. Sjølbetjeningen kom for fullt. Det var gode overskudd i disse åra. Butikken på Brødsjø ble utvida både i 1960 og 1965. Et påbygg på butikken kom i 1983. 1980-åra ble en tid med store endringer.

Det har vært to avdelinger av Kroken samvirkelag; på Rød (nær kirka) og på Neslandsvatn. På årsmøtet i 1963 ble det valgt ei nemnd som skulle arbeide for å få til en filial på Neslandsvatn. I november 1966 ble det inngått leiekontrakt med Olav Stranna, og dermed var Kroken S-lag avd.II en realitet.

Coop kan feire sitt 75 års-jubileum i Kroken i 2022. 6. august holdt Coop marked Neslandsvatn en storstilt jubileumsfeiring.

Rødbygningen blei flytta til Drangedal bygdetun i 1971.

Kilder:
– Jubileumshefte for Kroken Samvirkelag 1947-1997. Red. Torleif Bråtane, Olav Holte
– Landhandel i Kjosen – frå hundreårsskiftet og fram til 1996. Red. Olav T. Naas.
– Guro Nordby: «Drangedal 1900-2000 – utvikling og kulturhistorie», 2005.

Bildet: Rødbygningen, som var hovedhuset på søndre Rød i Kroken, nord for Kroken kirke. Tidlig 1900-tall, og bygningen var hvitmalt. Foto: Drangedal Historielags bildearkiv.

Bildet: Rødbygningen i 2022, slik den står som en del av et storgårds-bygningsmiljø på Drangedal bygdetun.

 

Flere artikler


Ledige stillinger sommerjobb for ungdom 2024

Sommerjobb for ungdom med bosted i Drangedal Drangedal bygdetun og Drangedal kommune søker museums- og kaféverter til spennende og interessant […]

Les mer
Foto er henta fra Drangedal Historielags bildesamling og viser Høidalsfurua i skogen, felt i 1929.

Velkommen til hyggekveld i skogen tegn

Hyggekveld i skogens tegn Drangedal Skogeierlag inviterer i samarbeid med Drangedal bygdetunlag til hyggekveld i Nystue på Drangedal bygdetun mandag […]

Les mer

Julemarked 2. desember kl.12-16 (underholdning fra kl.14)

Lørdag 2.desember er det igjen klart for tradisjonelt julemarked på bygdetunet  Tunet vil være fylt med ulike utstillinger, hyggelige mennesker, […]

Les mer