Heigarden Myra

Av:Anne Kjendsheim, prosjektleder

På Drangedal bygdetun har vi to bygninger som kommer fra gården Myra på Jysereid. Hovedhuset/bolighuset og stabburet blei flytta til bygdetunet i 1965.

I hovedhuset kunne det bo opptil tre husholdninger samtidig kan vi se av gamle folketellinger. Hovedhuset på Myra som i dag står på bygdetunet skal være bygd ca. 1800. Myra var opprinnelig en stor eiendom på ca. 8000 dekar i Gjeskefjellområdet. Ved folketellinga i 1801 er Myra nevnt som husmannsplass under Jysereid. I 1813 blei Myra sjøleierbruk.

Så langt vi kan finne, tilbake til slutten av 1700-tallet, har det vært mange skiftende familier på og eiere av Myra, og det er mange som kan spore sine aner tilbake til familier som i kortere eller lengre perioder har bodd på Myra. I 1881 kom gården på utenbygds hender, da Henrik Biørn i Kragerø kjøpte eiendommen. Hvorfor og hvordan dette gikk til, kan du lese mer om bl.a. i Olav T. Naas’ bok “Drangedal i eldre tid”, utgitt av Drangedal bygdetunlag.

Etter at Biørn kjøpte eiendommen satt det forpaktere på Myra. Nils Myra var den siste som bodde på Myra, til ca. 1960. På Myra hadde han ei ku eller to, noen sauer og naturligvis hest. Nils var tømmerkjører og gikk for å være dugelig flink.

Les mer om bygningene på bygdetunet på heimesida vår ved å trykke her.

 

Gården Myra på Jysereid slik det en gang så ut. I dag står det bare den gamle vedbua igjen, tett inntil dagens bilvei. Foto: Drangedal bygdetuns samling.

 

Stabburet og hovedhuset på Myra på bygdetunet i 2022. Hit blei bygningene flytta i 1965.

Flere artikler


Velkommen til Veteranvogntreff 3. september

Vi gleder oss til å igjen arrangere høstens vakreste eventyr – veteranvogntreff på Drangedal bygdetun! Dato: søndag 3. september kl.12:00-16:00 […]

Les mer

Bruktmarked søndag 6. august kl.12-17

Velkommen til bruktmarked! Søndag 6. august kl.12-17 blir det salg av resterende gjenstander fra auksjonen 5. august (se eget arrangement […]

Les mer
Auksjon 5. august 2023 på klubbhuset til Drangedal idrettslag (Sparebanken Arena). Klubbhuset er nærmestenabo før Drangedal bygdetun.

Auksjon lørdag 5. august 2023 kl.11-15

Lørdag 5. august 2023 kl.11-15 (visning fra kl.9) arrangeres auksjon til inntekt for Drangedal bygdetun Visning fra kl.9 Sted: Klubbhuset […]

Les mer