Heigarden Myra

Av:Anne Kjendsheim, daglig leder Drangedal bygdetun

På Drangedal bygdetun har vi to bygninger som kommer fra gården Myra på Jysereid. Hovedhuset/bolighuset og stabburet blei flytta til bygdetunet i 1965.

I hovedhuset kunne det bo opptil tre husholdninger samtidig kan vi se av gamle folketellinger. Hovedhuset på Myra som i dag står på bygdetunet skal være bygd ca. 1800. Myra var opprinnelig en stor eiendom på ca. 8000 dekar i Gjeskefjellområdet. Ved folketellinga i 1801 er Myra nevnt som husmannsplass under Jysereid. I 1813 blei Myra sjøleierbruk.

Så langt vi kan finne, tilbake til slutten av 1700-tallet, har det vært mange skiftende familier på og eiere av Myra, og det er mange som kan spore sine aner tilbake til familier som i kortere eller lengre perioder har bodd på Myra. I 1881 kom gården på utenbygds hender, da Henrik Biørn i Kragerø kjøpte eiendommen. Hvorfor og hvordan dette gikk til, kan du lese mer om bl.a. i Olav T. Naas’ bok “Drangedal i eldre tid”, utgitt av Drangedal bygdetunlag.

Etter at Biørn kjøpte eiendommen satt det forpaktere på Myra. Nils Myra var den siste som bodde på Myra, til ca. 1960. På Myra hadde han ei ku eller to, noen sauer og naturligvis hest. Nils var tømmerkjører og gikk for å være dugelig flink.

Les mer om bygningene på bygdetunet på heimesida vår ved å trykke her.

 

Gården Myra på Jysereid slik det en gang så ut. I dag står det bare den gamle vedbua igjen, tett inntil dagens bilvei. Foto: Drangedal bygdetuns samling.

 

Stabburet og hovedhuset på Myra på bygdetunet i 2022. Hit blei bygningene flytta i 1965.

Flere artikler


Årsmøte i Drangedal bygdetunlag 27. mai 2024

Velkommen til årsmøte i Drangedal bygdetunlag Drangedal bygdetunlag inviterer gamle og nye medlemmer til årsmøte mandag 27. mai kl.18 i […]

Les mer

Bobilparkeringa er åpen for sesongen 2024

Fra 18. april er bobilparkeringa ved Drangedal bygdetun åpen for sesongen 2024. Skiltet fra Fylkesvei 358/Tørdalsveien til Heireksvei 4. Bygdetunet […]

Les mer
Foto er henta fra Drangedal Historielags bildesamling og viser Høidalsfurua i skogen, felt i 1929.

Ny hyggekveld i skogens tegn

Ny hyggekveld i skogens tegn Da kommer vårens utgave av hyggekveld. Drangedal Skogeierlag og Drangedal bygdetunlag inviterer til en uhøytidelig […]

Les mer