Heigarden Myra

Av:Anne Kjendsheim, prosjektleder

På Drangedal bygdetun har vi to bygninger som kommer fra gården Myra på Jysereid. Hovedhuset/bolighuset og stabburet blei flytta til bygdetunet i 1965.

I hovedhuset kunne det bo opptil tre husholdninger samtidig kan vi se av gamle folketellinger. Hovedhuset på Myra som i dag står på bygdetunet skal være bygd ca. 1800. Myra var opprinnelig en stor eiendom på ca. 8000 dekar i Gjeskefjellområdet. Ved folketellinga i 1801 er Myra nevnt som husmannsplass under Jysereid. I 1813 blei Myra sjøleierbruk.

Så langt vi kan finne, tilbake til slutten av 1700-tallet, har det vært mange skiftende familier på og eiere av Myra, og det er mange som kan spore sine aner tilbake til familier som i kortere eller lengre perioder har bodd på Myra. I 1881 kom gården på utenbygds hender, da Henrik Biørn i Kragerø kjøpte eiendommen. Hvorfor og hvordan dette gikk til, kan du lese mer om bl.a. i Olav T. Naas’ bok “Drangedal i eldre tid”, utgitt av Drangedal bygdetunlag.

Etter at Biørn kjøpte eiendommen satt det forpaktere på Myra. Nils Myra var den siste som bodde på Myra, til ca. 1960. På Myra hadde han ei ku eller to, noen sauer og naturligvis hest. Nils var tømmerkjører og gikk for å være dugelig flink.

Les mer om bygningene på bygdetunet på heimesida vår ved å trykke her.

 

Gården Myra på Jysereid slik det en gang så ut. I dag står det bare den gamle vedbua igjen, tett inntil dagens bilvei. Foto: Drangedal bygdetuns samling.

 

Stabburet og hovedhuset på Myra på bygdetunet i 2022. Hit blei bygningene flytta i 1965.

Flere artikler


På bildet John Bustrak og Gunnar Skarstøl på dugnad på Sagbrukshuset.

Vil du være med på dugnad og hyggelig samvær på bygdetunet? – nå kan du skrive deg på dugnadslister 

Et bygdetun er avhengig av dugnadsfolk for å få utført alle oppgaver innen vedlikehold. Vi trenger også dugnadshjelp på arrangementene […]

Les mer
Auksjon 5. august 2023 på klubbhuset til Drangedal idrettslag (Sparebanken Arena). Klubbhuset er nærmestenabo før Drangedal bygdetun.

Nå blir det igjen auksjon i Drangedal

Lørdag 5. august 2023 arrangeres auksjon til inntekt for Drangedal bygdetun. Vi har fått i gave en mengde ting for […]

Les mer
Sommerjobb for ungdom

Er du ungdom bosatt i Drangedal og vil jobbe på bygdetunet i sommer?

Søknadsfrist er 14. april. Drangedal bygdetun og Drangedal kommune søker museums- og kaféverter til spennende og interessant jobb på Drangedal […]

Les mer