Har du gamle bilder av våre bygninger før de ble flyttet til bygdetunet?

Av:Johnny G. Stene
Prosjektleder, Drangedal bygdetun

I forbindelse med oppgradering av våre utstillinger og formidling av bygningene våre, ønsker vi tilsendt gamle bilder fra der bygningene sto før de ble flyttet til bygdetunet. Dette er både bilder av bygningene tatt fra utsiden og interiør. Det kan også være avstandsbilder der bygningene vises i et større miljø.

Alt er i utgangspunktet av interesse! 

Slike bilder vil hjelpe oss til å forbedre vår formidling av historier knyttet til livet i og rundt disse bygningene.

Dette er våre bygninger og opphavssted:

 • Badstue fra Bergane i Tørdal (1850-1963)
 • Beråstunet fra Berås under Lensegrav i Kjosen:
  – Beråsstua (ca. 1750-1964)
  – Stabbur (1850-1964)
  – Låve (1800-1964)
  – Fjøs (1850-1964)
 • Bygninger fra Myra på Jysereid:
  – Myrabygningen med skolestue (ca. 1800-1965)
  – Stabbur (ca. 1850-1965)
  – Høybu (ca. 1850-1988)
 • Kvennhus (mølle) fra Høidalen (1900-1981)
 • Prestegårdslåven i Prestestranna (ca. 1770-1977)
 • Rødbygningen fra Søndre Rød i Kroken – denne bygningen har bl.a. huset Krokens første Samvirkelag i perioden 1947 – 1957 (ukjent byggeår-1971)
 • Seterbu fra Lauve på Nås i Kjosen (ca. 1870-1966)
 • Sommerfjøs fra Bergane i Tørdal (1850-1968)
 • Skaustue fra Gamleseter på Tveit i Kjosen (1900-1970)
 • Smie fra Høidalen (1817-1998)
 • Stabbur fra Sannes (1700-tallet-1968
 • Stall fra Tveit (1900-1970)
 • Utedo fra Lohne (1910-1984)
 • Utedo fra Ytre Vefall (ukjent årstall)

 

 

Flere artikler


I Rødbygningen var Krokens første samvirkelag

Visste du at Krokens første samvirkelag holdt til i Rødbygningen, som i dag står på Drangedal bygdetun? Østre fløy i […]

Les mer

Heigarden Myra

På Drangedal bygdetun har vi to bygninger som kommer fra gården Myra på Jysereid. Hovedhuset/bolighuset og stabburet blei flytta til […]

Les mer

Åpningstider og omvisninger sommeren 2022

Åpningstider 2022 Drangedal bygdetun Sommeråpent sesong fra 22. juni til 14. august Åpningstider i juni og august:  Onsdag kl.12-16 Lørdag […]

Les mer