Har du gamle bilder av våre bygninger før de ble flyttet til bygdetunet?

Av:Johnny G. Stene
Prosjektleder, Drangedal bygdetun

I forbindelse med oppgradering av våre utstillinger og formidling av bygningene våre, ønsker vi tilsendt gamle bilder fra der bygningene sto før de ble flyttet til bygdetunet. Dette er både bilder av bygningene tatt fra utsiden og interiør. Det kan også være avstandsbilder der bygningene vises i et større miljø.

Alt er i utgangspunktet av interesse! 

Slike bilder vil hjelpe oss til å forbedre vår formidling av historier knyttet til livet i og rundt disse bygningene.

Dette er våre bygninger og opphavssted:

 • Badstue fra Bergane i Tørdal (1850-1963)
 • Beråstunet fra Berås under Lensegrav i Kjosen:
  – Beråsstua (ca. 1750-1964)
  – Stabbur (1850-1964)
  – Låve (1800-1964)
  – Fjøs (1850-1964)
 • Bygninger fra Myra på Jysereid:
  – Myrabygningen med skolestue (ca. 1800-1965)
  – Stabbur (ca. 1850-1965)
  – Høybu (ca. 1850-1988)
 • Kvennhus (mølle) fra Høidalen (1900-1981)
 • Prestegårdslåven i Prestestranna (ca. 1770-1977)
 • Rødbygningen fra Søndre Rød i Kroken – denne bygningen har bl.a. huset Krokens første Samvirkelag i perioden 1947 – 1957 (ukjent byggeår-1971)
 • Seterbu fra Lauve på Nås i Kjosen (ca. 1870-1966)
 • Sommerfjøs fra Bergane i Tørdal (1850-1968)
 • Skaustue fra Gamleseter på Tveit i Kjosen (1900-1970)
 • Smie fra Høidalen (1817-1998)
 • Stabbur fra Sannes (1700-tallet-1968
 • Stall fra Tveit (1900-1970)
 • Utedo fra Lohne (1910-1984)
 • Utedo fra Ytre Vefall (ukjent årstall)

 

 

Flere artikler


På bildet John Bustrak og Gunnar Skarstøl på dugnad på Sagbrukshuset.

Vil du være med på dugnad og hyggelig samvær på bygdetunet? – nå kan du skrive deg på dugnadslister 

Et bygdetun er avhengig av dugnadsfolk for å få utført alle oppgaver innen vedlikehold. Vi trenger også dugnadshjelp på arrangementene […]

Les mer
Auksjon 5. august 2023 på klubbhuset til Drangedal idrettslag (Sparebanken Arena). Klubbhuset er nærmestenabo før Drangedal bygdetun.

Nå blir det igjen auksjon i Drangedal

Lørdag 5. august 2023 arrangeres auksjon til inntekt for Drangedal bygdetun. Vi har fått i gave en mengde ting for […]

Les mer
Sommerjobb for ungdom

Er du ungdom bosatt i Drangedal og vil jobbe på bygdetunet i sommer?

Søknadsfrist er 14. april. Drangedal bygdetun og Drangedal kommune søker museums- og kaféverter til spennende og interessant jobb på Drangedal […]

Les mer