Har du gamle bilder av våre bygninger før de ble flyttet til bygdetunet?

Av:Johnny G. Stene
Prosjektleder, Drangedal bygdetun

I forbindelse med oppgradering av våre utstillinger og formidling av bygningene våre, ønsker vi tilsendt gamle bilder fra der bygningene sto før de ble flyttet til bygdetunet. Dette er både bilder av bygningene tatt fra utsiden og interiør. Det kan også være avstandsbilder der bygningene vises i et større miljø.

Alt er i utgangspunktet av interesse! 

Slike bilder vil hjelpe oss til å forbedre vår formidling av historier knyttet til livet i og rundt disse bygningene.

Dette er våre bygninger og opphavssted:

 • Badstue fra Bergane i Tørdal (1850-1963)
 • Beråstunet fra Berås under Lensegrav i Kjosen:
  – Beråsstua (ca. 1750-1964)
  – Stabbur (1850-1964)
  – Låve (1800-1964)
  – Fjøs (1850-1964)
 • Bygninger fra Myra på Jysereid:
  – Myrabygningen med skolestue (ca. 1800-1965)
  – Stabbur (ca. 1850-1965)
  – Høybu (ca. 1850-1988)
 • Kvennhus (mølle) fra Høidalen (1900-1981)
 • Prestegårdslåven i Prestestranna (ca. 1770-1977)
 • Rødbygningen fra Søndre Rød i Kroken – denne bygningen har bl.a. huset Krokens første Samvirkelag i perioden 1947 – 1957 (ukjent byggeår-1971)
 • Seterbu fra Lauve på Nås i Kjosen (ca. 1870-1966)
 • Sommerfjøs fra Bergane i Tørdal (1850-1968)
 • Skaustue fra Gamleseter på Tveit i Kjosen (1900-1970)
 • Smie fra Høidalen (1817-1998)
 • Stabbur fra Sannes (1700-tallet-1968
 • Stall fra Tveit (1900-1970)
 • Utedo fra Lohne (1910-1984)
 • Utedo fra Ytre Vefall (ukjent årstall)

 

 

Flere artikler


Årsmøte i Drangedal bygdetunlag 24. mai 2022 kl.18

24. mai kl.18 inviteres nye og gamle medlemmer til årsmøte i Drangedal bygdetunlag i Nystue på Bygdetunet. Innkalling med årsmelding […]

Les mer
Sommervikarer

Sommerjobb for ungdom med søknadsfrist 19. mai

Er du ungdom bosatt i Drangedal og vil jobbe på bygdetunet i sommer? Søknadsfrist er 19. mai. Drangedal bygdetunlag søker […]

Les mer

Dugnadsdager 2022

Dugnadsdager i mai, juni og august er satt opp annenhver mandag på disse datoene fra kl.17:00 – kl.19:00: 2. mai […]

Les mer