Dato: 19-07-2023 - 13:00

Onsdag på tonet – konsert med Sokkelesten


Sted: Drangedal bygdetun
Billett: Gratis

Onsdag på tonet med Sokkelesten

Som i fjor og i forfjor blir det også i år Onsdag på tonet, med konserter ute på tonet ved Rødbygningen alle onsdager i juli. Konsertene blir til ved hjelp av midler fra Den kulturelle spaserstokken.

Drangedal Frivilligsentral tok i samarbeid med bygdetunet initiativ til Onsdager på tonet-konserter. Bygdetunet ønsker å videreføre det flotte initiativet med Onsdager på tonet.

Alle konsertene starter kl.13, med gratis inngang. Salg at mat i Bygdetunet butikk og kaffestue.

Dagens konsert er med toraderklubben Sokkelesten.

Sokkelesten 27. juli 2022 Onsdag på tonet

Onsdag på tonet -konsert med Sokkelesten den 27. juli 2022

Plakat for Onsdag på tonet-konserter alle onsdager i juli 2023

Plakat for Onsdag på tonet-konserter alle onsdager i juli 2023