Velkommen til Drangedal Bygdetun

Drangedal Bygdetun er et friluftsmuseum med 19 gamle bygninger, hvorav de fleste er gaver fra bygdefolket. Bygdetunet har også en ny museumsbygning, Nystue,  som sto ferdig i 2009. Nystue inneholder bl.a. Skogbruksutstillinga, som blei åpna sommeren 2010. Grillhytta kan brukes av alle.

  «Skogsarbeideren» avduket 2017.

Drangedal bygdetun viser noen av de eldste bygningene som er bevart i bygda. Bygningene er flyttet til bygdetunet og ført opp i sin opprinnelige form. Husa er plassert som på en typisk Drangedals-gård, med husmannsplass, seter, skaustue og heigard i tillegg.

Bygdetunet har også en samling av bilder, tekstiler, skogbruksredskaper, og andre gjenstander fra Drangedal.

Drangedal Bygdetun ligger nær sentrum (Prestestranda) i Drangedal kommune i nedre Telemark. De første bygningene blei flytta hit på 1960-tallet av driftige bygdefolk, Drangedal bygdetunlag blei stifta, og styret for laget har siden forvalta verdiene videre. Drangedal bygdetun har en daglig leder i 25 % stilling, med lønnsmidler fra kommunen. Se mer om styret og daglig leder under Drangedal bygdetun- Kontaktinformasjon i sidemenyen til venstre.

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes