Drangedal bygdetun – museum, turområde, attraksjon og festplass

Drangedal bygdetun – museum, turområde, attraksjon og festplass

Drangedal bygdetun er sannsynligvis et av Norges flotteste bygdetun, idyllisk plassert i skogkanten, med vakre Motjern og 19 historiske bygninger fra hele Drangedal. Den opprinnelige ideen med bygdetunet, ved etablering i 1962, var å vise en forminskning av bygda, slik den fremstod for 100-200 år siden, da gårdene lå enkeltvis eller i små klynger, og med setre og husmannsplasser gjemt i storskogen.
Bygningene skulle representere hele kommunen. Det ble derfor bygd opp en storgård, en heigård og en husmannsplass, i tillegg til andre hus som hørte til gårdene. På bygdetunet finner vi derfor også fjøs, stall, setre, stabbur, smie, badstue, mølle og sagbruk med mer.
I tillegg til en stor samling av inventar og gjenstander av historisk verdi, med bl.a. komplett tannlege-, lege- og prestekontor, skolestue med mer, har bygdetunet vært en viktig arena for festivaler, markedsdager, spel og andre festligheter. Bygdetunet befinner seg også i et godt brukt og egnet turområde, med idrettslag, skoler og barnehager og befolkningen forøvrig, som flittige brukere.
Kilde: Drangedal 1900-2000 – utvikling og kulturhistorie (Guro Nordby)