Drangedal bygdehage

Drangedal bygdehage er et prosjekt som vinteren 2021 ble igangsatt etter initiativ fra Synnøve Bakken. Idéen var å etablere en hage med ulike urter og vekster i de historiske omgivelsene på Drangedal bygdetun. Formålet er å skape en læringsarena for skoler og barnehager (grønt klasserom), og en inkluderende arena som skal motarbeide utenforskap og være en kilde til kunnskap om økologisk landbruk og tradisjonell matkultur.

Interaktiv formidling av historie og matkultur er en viktig del av bygdehagens prioriteringer. Gjennom plasseringen på Drangedal bygdetun er det et godt utgangspunkt for å skape en levende og interaktiv måte å formidle historie og matkultur på.

Kombinasjonen hage og matlaging ute, vil være med på å gjøre matkultur og måltidskultur levende.

Drangedal bygdehage skal skape et bindeledd mellom; unge og eldre, kulturarv og kulturutvikling, tradisjon og innovasjon, fortid og framtid, nytt og gammelt.

Drangedal bygdehage – trinn 1
Bygdedagen 27. juni markerte sammen med sesongåpningen for Drangedal bygdetun, åpningen av Drangedal bygdehage trinn 1.

Prosjektering, dyrking og bygging av hagen har foregått i nært samarbeid med Drangedal frivilligsentral og andre frivillige. Barnehager og skoler har deltatt, samt mange mennesker med fremmedspråklig bakgrunn. Økonomisk ble etableringen av bygdehagen støttet av Sparebankstiftelsen.

Bygdehagen er fysisk utformet som en trivelig hage og møteplass sentralt plassert på bygdetunet. Hagen består av ulike plantekasser med diverse urter og vekster, samt hyggelig sittebenk.

Bygdehagen blir også sett i sammenheng med Bygdetunet butikk & kaffestue som også åpnet 27. juni. Til produksjon av mat solgt i kaféen bli det benyttet urter og vekster dyrket i bygdehagen. I tillegg har bygdehagen en egen pizzaovn som gjennom sommeren har blitt benyttet i forbindelse med ulike arrangementer.

Ønske om videre utvikling
Drangedal bygdehage har skapt et så stort engasjement at vi ønsker å se på muligheten for å utvikle bygdehagen videre som et fast skolehagetilbud («Fra jord til bord»), samt til et senter for matkultur, da i samarbeid med øvrige matprodusenter i nærområdet. I tillegg ønsker vi å vitalisere formidlingen av mattradisjoner til lokalbefolkning og tilreisende.

Etablert som eget lag
Drangedal bygdehage er nå etablert som et eget lag, men i nært samarbeid med Drangedal bygdetunlag. Dette er gjort for å konsentrere satsing mer spesifikt inn mot utvikling av bygdehagen som et senter for dyrking, kultivering, produksjon og formidling/kunnskap knyttet til økologisk matproduksjon, tradisjon og matkultur.

Er du nysgjerrig på å vite mer om bygdehagen eller kan tenke deg å bli med på laget? Kontakt oss gjerne på tlf. 954 79 302, eller send en mail til: sak_bakken@hotmail.com