Publikasjoner

Olav T. Naas har skrevet 3 lokalhistoriske bøker der salgsinntektene går til bygdetunets arbeid.

Bøkene er til salgs via styret i Drangedal bygdetunlag (se Kontaktinformasjon) eller direkte fra Olav T. Naas, tlf 35998834, e-post: cnaas@dean.no. Bøkene er også til salgs i Drangedal bokhandel.

1. Drangedal i eldre tid. Kr.200,-

2. Drangedal- fortids minne lever her. Kr.250,-

3. Hallvard Gråtopp frå det historiske Telemark (ny høsten 2010) kr.200,-

 

Her er Finn-Åge Løvliens omtale av Olav T. Naas’ siste bok. Omtalen har også stått på trykk i Drangedalsposten:

 

Gråtopp var ekte drangedøl 

Det bør ikke herske tvil om at Hallvard Gråtopp var drangedøl. En mengde skriftlige kilder tyder på at ”Gråtoppen” hadde hjem og eiendommer i Drangedal. Derfor er det ingen grunn til å hevde at han var fra Sauherad slik ” Bygdebok for Sauherad ” opplyser. Dette er konklusjonen som Olav T.Naas trekker i sin nye bok ”Hallvard Gråtopp frå det historiske Telemark”.

 

Fram til 1970-tallet rådde det ingen tvil om at Hallvard Gråtopp var drangedøl. Men så kom ”Årbok for Telemark 1976”, og her kom historikeren Jon Hvitsand med den nokså oppsiktsvekkende påstanden om at Gråtopp slett ikke hørte hjemme i Drangedal, men i stedet var fra Sauherad. Etter hvert ble Hvitsands skrifter også tatt inn i bygdeboka for Sauherad selv om mange mente at ”bevisførselen” for dette var nokså tynn.

 

Naas har i sitt arbeid med den nye boka pløyd gjennom et imponerende antall kilder, og det er tatt inn mange sitater fra offentlige historiske dokumenter som uten unntak indikerer at bonden og opprøreren Gråtopps hjemstavn var Vrålstad i Drangedal.

 

Hvem var Hallvard Gråtopp ?

Var han en rebelsk opprører, en innbilsk storbonde, eller er han kun en myte som gjennom århundrer er oppstått ? Det er 600 år siden han levde. Det nærmeste vi kommer tidsangivelse er ca. 1397 – ca. 1450. Derfor er det vanskelig å finne faktiske opplysninger om han. B.H.Løvenskiold skrev i 1784 i sin beskrivelse av Bratsbergs Amt: ”Man taler her meget om en Helt eller Nesse-Konge under navn av Herren Halvor”. Dette var en betegnelse som folk lokalt lenge brukte om ham. (Hallvard/Halvor var vanlig navn på Vrålstad i eldre tid.) Flere sagn beskriver Hallvard som fører for krigere.

Danskestyret skapte mye misnøye i bygdene. I 1438 stilte Hallvard Gråtopp seg i spissen for et felttog mot Oslo for å få utenlandske fogder erstattet av norske, og at nasjonal lov og rett skulle råde. Men mot overmakten kjempet telemarkingene forgjeves, og det er uklart hva som ble Gråtopps skjebne.

Gråtopp har trolig vært en aktet og respektert mann i Drangedal og en rik bonde med flere eiendommer i bygda.

 

Bauta og festival

På en høyde nær Tørdalsvegen står ”Gråtoppbautaen” og her har drangedølene feiret sin fordums helt.

I den nye boka skildrer forfatteren det store Gråtoppfeiringa i 1938, fire hundre år etter opprørsforsøket. Femti år senere ble Gråtoppfestivalen arrangert med historisk spill, kulturprogram, festligheter og med et busjett på en million kroner. Til festivalen kom blant annet gjester fra Amerika.

– Jeg har lenge vært opptatt av å dokumentere at Gråtoppen hørte hjemme i Drangedal, sier Naas. – Og jeg vært oppildnet av Trygve Fosstveit som mente det var viktig å ”avlive” den tvilsomme påstanden om tilhørighet i Sauherad. Med sin bok har Naas så langt det er mulig bekreftet det som tidligere var allmenn oppfatning,- at Hallvard Gråtopp var ”ekte drangedøl”.

Boka er rikt illustrert med bilder som i hovedsak er tatt av Kjell Peder Haugene. Boka som selges i bygdas bokhandel og i det øvrige distriktet, er gitt ut av Drangedal Bygdetunlag. Den er allerede bestilt av biblioteker i USA. Tidligere har Olav T.Naas skrevet de historiske bøkene ”Drangedal i eldre tid” (2004) og ”Drangedal, fortids minne lever her” (2006).

Mathefte- «Mat må me ha!»

Bygdetunets Venner har også utgitt et mathefte på 28 A4-sider: «Mat må me ha!» Heftet inneholder tradisjonsoppskrifter fra Drangedal, med tegninger av Tomas Strandkås. De aller fleste av disse oppskriftene har aldri tidligere stått på trykk.

Pris: kr.100,-

Kan kjøpes av Ingebjørg Nordbø, tlf. 35998937, e-post: hal-nor@dean.no

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes