Motjenns Venner

Motjenns Venner er ei undergruppe av Drangedal bygdetunlag. Motjenns Venner arbeider for økt bruk av området rundt Motjenn og Drangedal bygdetun. Stien rundt Motjenn ble ferdigstilt i 2012, og er en universelt utforma sti som passer for rullestolbrukere.

183749_10150140331646077_737256076_8350833_673430_nStien er knytta opp mot andre veier  i området, slik av den er lett tilgjengelig for rullestolbrukere og barnevogn. Det meste av arbeidet med å lage stien er utført på dugnad i samarbeid med bygdetunlaget, Drangedal JFF, Heilt Vilt, funksjonshemmede brukere og andre frivillige.

Stien ligger nær Drangedal sentrum (Prestestranda), med flere større boligfelt, nær Heirekshaug barnehage, Drangedal 10-årige grunnskole, alders- og sjukeheim og boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og er allerede mye i bruk. Det fins flere sittebenker underveis langs stien.

Bildet: «En sti for alle», Heilt Vilt 2010, kanopadling på Motjenn. Foto: Maj Britt Pallesen-Mustikay.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes