Drangedal bygdetunlag

Drangedal bygdetun forvaltes av Drangedal bygdetunlag. Drangedal bygdetunlag er en frivillig lag/forening med et styre bestående av 5 valgte medlemmer, hvorav 1 medlem er oppnevnt av Drangedal kommunestyre. Årsmøtet er bygdetunlagets øverste organ.

Styret består av:
Åge Vrålstad (leder)
Olav Lohne (nestleder)
John Bustrak
Thor Olav Holte
Wenche Kåsene (sekretær)

Johnny G. Stene er prosjektleder (2019-2021), kontakt: 977 78 195 / epost: drangedal.bygdetun@outlook.com

Lyst til å bli med på laget?

Hvis du ønsker å bli medlem av bygdetunlaget (200 kr/år), kan dette gjøres til Drangedal bygdetunlag, v/kasserer Thor-Olav Holte, 3750 Drangedal, kontonr. 2635.20.02681.
Du må gjerne også vippse oss til: 532257