Byggene

På Drangedal bygdetun er det 20 bygg, hvorav 19 av disse er historiske bygninger som stiler seg fra 1700-1900 tallet. Dette er bygninger med mange ulike byggestiler og ulike funksjoner. Bygningene skulle representere hele kommunen. Det ble derfor bygd opp en storgård, en heigård og en husmannsplass, i tillegg til andre hus som hørte til gårdene. På bygdetunet finner vi derfor også fjøs, stall, setre, stabbur, smie, badstue, mølle og sagbruk med mer.

Her finner du en oversikt over våre bygninger, i alfabetisk rekkefølge.

 

Badstue fra Bergane

Badstue fra gården Bergane i Tørdal bygget ca. 1850. I Norge blei badstuer mest benyttet til å tørke korn til […]

Les mer

Berås-stua

Stue fra husmannsplassen Berås på Lensegrav i Kjosen. Eksakt byggeår er litt uklart, men huset stammer fra midten av 1700-tallet. Det bodde mennesker her til litt ut på 1900-tallet. Etter at de siste fastboende flyttet, ble bygningen benyttet som seter.

Les mer

Høybu fra Myra

Høybu fra heigården Myra, sør for Jysereid, fra rundt 1850. Det sto mange slike høybuer ved utslåttene (slått utenfor inngjerdet […]

Les mer

Kvennhus fra Høidalen

Kvennhus (mølle) fra gården Høidalen (øst for Sætre) i Kjosen. Mølla ble bygget ca. 1900 og flyttet til bygdetunet i […]

Les mer

Låve fra Berås

Låven er fra husmannsplassen Berås under Lensegrav i Kjosen

Les mer

Myrabygningen

Bolighus (innhus) fra heigården Myra sør for Jysereid. Bygningen ble oppført ca. 1800 og var med sine to etasjer et […]

Les mer

Prestegårdslåven

Prestegårdslåven ble bygget i 1770 og var plassert i tilknytning til prestegården i Drangedal sentrum. Det står en del skrevet […]

Les mer

Rødbygningen

Typisk eksempel på en Drangedalsgård fra slutten av 1700-tallet og til et stykke inn på 1800-tallet.

Les mer

Seterbu fra Lauve

Seterbu fra setra Lauve på Nås i Kjosen. Bua har ett rom til oppbevaring av melk, ost og smør, og […]

Les mer

Skaustue fra Gamleseter

Skaustua fra Gamleseter på Østertveit i Kjosen. Denne stammer fra ca. 1900. I skaustua lå tømmerhoggere og “hestekarane” ofte hele […]

Les mer

Smie fra Høidalen

Smie fra gården Høidalen (øst for Sætre) i Kjosen. Den ble oppført i 1817. Det var på denne tiden ikke […]

Les mer

Sommerfjøs fra Bergane

Sommerfjøs fra gården Bergane i Tørdal. Reist rundt 1850. Kuene kunne gå til sommerfjøset når de var på beite om […]

Les mer

Stabbur fra Berås

Bu fra husmannsplassen Berås på Lensegrav i Kjosen. Oppført i 1850.

Les mer

Stabbur fra Myra

Stabbur (stolbu) fra heigården Myra ved Jysereid. Det ble bygget ca. 1820. Bygningen ble flyttet til bygdetunet i 1965 og […]

Les mer

Stabbur fra Sannes

Stabbur fra gården Østre Sannes. Eksakt årstall for bygging er uvisst, men det ble reist på 1700-tallet. Inskripsjon i en […]

Les mer

Stall fra Tveit

Stall fra Nedre Grunnvann på Tveit i Kjosen. Byggeår ca. 1870. Dette er et eksempel på en skogstall. Her var […]

Les mer

Utedo fra Lohne

Utedo fra Søndre Lohne i Tørdal. Bygget rundt 1910. Slike doer var vanlige på gårdene før man fikk innlagt vannklosett. […]

Les mer

Utedo fra Ytre Vefall

Utedo fra Ytre Vefall. Slike doer var vanlige på gårdene før man fikk innlagt vannklosett.

Les mer