Utedo fra Ytre Vefall

Utedo fra Ytre Vefall. Slike doer var vanlige på gårdene før man fikk innlagt vannklosett.