Utedo fra Lohne

Utedo fra Søndre Lohne i Tørdal. Bygget rundt 1910.

Slike doer var vanlige på gårdene før man fikk innlagt vannklosett. Doen ble flyttet til bygdetunet i 1984 og var en gave fra Jon O. Lohne.