Stabbur fra Sannes

Stabbur fra gården Østre Sannes. Eksakt årstall for bygging er uvisst, men det ble reist på 1700-tallet. Inskripsjon i en stokk sier 1768.

Stabbur var et viktig hus for lagring av mat (korn, kjøtt, mel mm.). Det sto på stabber (stolper), 1-1,5 m. over bakken. Her var det tørt, luftig, kjølig og gav beskyttelse mot mus og andre dyr. Her ble det i tillegg til mat også lagret finklær. Stabbursdøra var en av få på gårdstunet som ble låst.

Stabburet ble flyttet til bygdetunet i 1968 og var en gave fra Johanne og Erling Solbrå.