Stabbur fra Myra

Stabbur (stolbu) fra heigården Myra ved Jysereid. Det ble bygget ca. 1820. Bygningen ble flyttet til bygdetunet i 1965 og var en gave fra O. og H. Holta fra Skien.