Sommerfjøs fra Bergane

Sommerfjøs fra gården Bergane i Tørdal. Reist rundt 1850.

Kuene kunne gå til sommerfjøset når de var på beite om sommeren. Reparasjoner og vedlikehold av vinterfjøset ble gjort mens sommerfjøset var i bruk. Fjøset var i bruk til 1961.

Inne i fjøset var det 1 rom for kuer og kalver (her var det plass til 4-5 kyr), og ett rom for sauer (8-10 sauer). Sommerfjøset ble flyttet til bygdetunet i 1968 og var en gave fra Jon Bjørn Bergane.