Smie fra Høidalen

Smie fra gården Høidalen (øst for Sætre) i Kjosen. Den ble oppført i 1817.

Det var på denne tiden ikke uvanlig at gårdene hadde sine egne smier. Disse ble ofte brukt til å reparere og smi nye jernredskap, som for eksempel hestesko, sagblad og potetgrev, skoringer til sleder og hjul.