Seterbu fra Lauve

Seterbu fra setra Lauve på Nås i Kjosen. Bua har ett rom til oppbevaring av melk, ost og smør, og ett oppholdsrom for budeien. En veggstokk har den eldste inskripsjonen 1815.

Seterbua blei flyttet til bygdetunet i 1966 og gitt i gave fra Erling og Åsulf Naas.