Prestegårdslåven

Prestegårdslåven ble bygget i 1770 og var plassert i tilknytning til prestegården i Drangedal sentrum.

Det står en del skrevet på låveveggene. På den søndre låveveggen står det i tømmeret: «1779 den 2d september kom A C K til Drangedal prestegjeld og reiste a e i s a den 24d januar 1788». Det henvises her til presten Andreas Christian Krogh som var prest i Drangedal prestegjeld fra 1779 til 1788.