Låve fra Berås

Låven er fra husmannsplassen Berås under Lensegrav i Kjosen og ble bygget i ca. 1850.
Låven inneholder låvegang i midten og løe på hver side. Løene ble brukt til lagring av korn og høy som ble brukt til dyrefor på vinteren.
Inskripsjon: 1852

Låven ble flyttet til Drangedal bygdetun i 1964 sammen med 3 øvrige bygninger fra Berås.