Stabbur fra Berås

Stabbur ble vanligvis benyttet til oppbevaring av mat og klær – og eventuelt annet som måtte stå luftig eller skulle holdes unna rotter og mus. Bygningen ble derfor satt på stolper. Stokken under stolpene var bred og flat, slik at smådyr fikk vansker med å gå der.