Badstue fra Bergane

Badstue fra gården Bergane i Tørdal bygget ca. 1850.
I Norge blei badstuer mest benyttet til å tørke korn til maling (mel). Midt på jordgulvet er det et ildsted av stein. Langs veggene er det brede hyller til å legge kornet på.

Badstuer ble også benyttet til å “lauge seg” i (bade). Det ble da slått vann på de varme steinene i grua, som ble til damp.

Badstua ble flyttet til bygdetunet i 1963, som bygdetunets første bygning. Badstua ble gitt i gave fra Knut Bergane.